Bruggen bouwen

Bestuursondersteuning & Organisatieontwikkeling

Welkom  

Taams Transities bouwt bruggen tijdens veranderingstrajecten door betrokkenheid bij besluitvorming in bestuurskamers 
in combinatie met de professionele uitvoering van deze besluiten in de bedrijfsvoering.

Opdrachtgevers
Wij zijn trots op en respecteren onze opdrachtgevers die vooral actief zijn in de financiële en zakelijke dienstverlening,
bij branche-organisaties, uitvoeringsorganisaties, familiebedrijven en beroepsgroepen.

Activiteiten
De activiteiten voor onze opdrachtgevers zijn heldere bestuursondersteuning en duidelijke organisatieontwikkeling. 
Taams Transities hanteert daarbij een aantrekkelijke veranderkundige aanpak.

Over ons
Taams Transities is een netwerkorganisatie met focus op strategische verandervraagstukken. De praktijk is gericht 
op kansen en risico’s die zijn verbonden met bestuur, toezicht en bedrijfsvoering.

Publicaties
Jan Willem Taams publiceert over het ontwikkelde gedachtegoed, de methodieken en de ervaringen van Taams Transities.
In deze publicaties is de invloed van gedrag & cultuur op prestaties in organisaties een belangrijk thema.