Zicht op het grotere geheel

Sterk in besluitvorming en internaliseren

Publicaties

Over het ontwikkelde gedachtegoed, de methodieken en praktijkervaringen wordt regelmatig gepubliceerd. In deze publicaties over zijn de invloed van houding en gedrag op de maatschappelijke opgave onderscheidend. Onderstaand zijn de artikelen weergegeven. Zie voor meer publicaties ook de blogs van Taams Transities.


Geknipt & Geschoren
Interview in Accountant


Reflectie leidt tot evenwichtig handelen
NBA Accountants in Business


Bouwen aan het vak

Reeks artikelen op accountant.nl


Recht van spreken 
TT Trilogie (deel 3)


Ubuntu als geest van de wet 
TT Trilogie (deel 2)


Rendement op karakter  
TT Trilogie (deel 1)

Ben ik de oplossing?
Institute For Financial Crime

Van oud gedrag naar nieuw gezag
Goed Bestuur en Toezicht

Tone at the top
Banking & Finance

Revitalisering in control statement
Pensioen Bestuur & Management

Beloningswoud
Banken & Effectenbedrijf

Zeg'ns AAA
Banken & Effectenbedrijf

Kaas op het brood
FD Governance Pensioenen

Brood op de plank
FD Governance Pensioenen

Innovatie behoort tot onze kernwaarden
Fact Deloitte, pagina 21 en 22